Proporczyki i medale

Pracownicy bardzo często otrzymywali pamiątkowe medale czy proporczyki. Bardzo często były one wyrazem podziękowania za wzorowe wykonywanie obowiązków, lub miały związek z jakimś ważnym wydażeniem w historii fabryki (np. okrągłe rocznice, ilości wyprodukowanych samochodów).